Αλλαγές στο ΦΠΑ για αγορές από το εξωτερικό μέσω διαδικτύου (e-shop)

 

Η εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου σε μεγαλύτερες ηλιακές ομάδες, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός, η οικονομική κρίση που περιόρισε την κατανάλωση και σήμερα η πανδημία του COVID 19 εκτόξευσε τις αγορές μέσω διαδικτύου από την εσωτερική αγορά αλλά και τις εισαγωγές από το εξωτερικό. Τη στροφή των καταναλωτών στις εξ αποστάσεως αγορές έχουν εκμεταλλευτεί και οι Ελληνικές επιχειρήσεις, εξάγοντας σε όλο τον κόσμο Ελληνικά προϊόντα.

 

Από την 1η Ιουλίου 2021 αλλάζει το καθεστώς ΦΠΑ και θα τεθούν σε ισχύ οι νέοι πανευρωπαϊκοί κανόνες, που έχουν στόχο να προσφέρουν σε επιχειρήσεις και καταναλωτές ένα απλό, ομοιόμορφο και δικαιότερο σύστημα διαχείρισης στην επιβολή και είσπραξη του ΦΠΑ. Επί του παρόντος οι επιχειρήσεις της ΕΕ που πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών από την ΕΕ που υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο (35.000 ή 100.000 ευρώ, ανάλογα με το κράτος μέλος) σε αγοραστές που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, πρέπει να εγγραφούν και να πληρώνουν ΦΠΑ στο κράτος μέλος του αγοραστή. Από 1/7/2021, που τίθενται σε ισχύ οι νέοι κανόνες, ο ΦΠΑ για πωλήσεις κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ μπορεί να καταβληθεί στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση που προβαίνει στις πωλήσεις. Για τις πωλήσεις που υπερβαίνουν αυτό το όριο, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εγγραφούν στη θυρίδα (OSS), όπου μπορούν εύκολα να δηλώσουν και να πληρώσουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ  σε άλλα κράτη μέλη για όλες τις εξ αποστάσεως πωλήσεις.

 

Τι ισχύει σήμερα και τι αλλάζει από 1η Ιουλίου 2021   

 

Αγοράζοντας σήμερα μέσω διαδικτύου ένας ιδιώτης (τελικός καταναλωτής) ένα προϊόν από μια χώρα της ΕΕ επιβαρύνεται με το ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα που το πουλά,  π.χ.  αγοράζουμε από την Αυστρία και μας επιβαρύνει με τον ισχύοντα σε αυτή τη χώρα ΦΠΑ, που σήμερα ανέρχεται στο 20%.

 

Με την αλλαγή του καθεστώτος η αγορά αυτή θα επιβαρύνεται με το ΦΠΑ της Ελλάδας, σήμερα 24%. Αν μια εταιρεία εκτελέσει μια παραγγελία στη Σουηδία, θα επιβαρυνθεί με 25%, ΦΠΑ που εφαρμόζει η χώρα αυτή. Επίσης από την 1η Ιουλίου 2021, καταργείται και η απαλλαγή από το ΦΠΑ για την εισαγωγή αγαθών στην ΕΕ η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα 22 ευρώ.

 

Οι νέοι κανόνες θεσπίστηκαν με σκοπό να:

 

. διασφαλίσουν ότι ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται όπου λαμβάνει χώρα η κατανάλωση των αγαθών και υπηρεσιών, προσφέροντας έτσι, ίσους όρους ανταγωνισμού των επιχειρήσεων  μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών, καθώς και μεταξύ του κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου και των παραδοσιακών καταστημάτων

 

. δημιουργήσουν ένα δίκαιο περιβάλλον λειτουργίας μεταξύ των επιχειρήσεων της ΕΕ και των πωλητών εκτός ΕΕ,

 

. Επιπλέον οι νέοι κανόνες στοχεύουν στη πρόληψη και καταστολή της φορολογικής απάτης.

 

Όπως σε κάθε κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι και στον παρόντα κανονισμό υπάρχουν και οι ακόλουθες εξαιρέσεις (επισημαίνεται ότι ο κατάλογος είναι ενδεικτικός)

 

  • Υπηρεσίες που παρέχονται από μεσάζοντες
  • Υπηρεσίες που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία
  • Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, και τέλος,
  • Υπηρεσίες εστίασης ή τροφοδοσίας

 

Προς ενημέρωση των Ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων παραθέτουμε στον ακόλουθο πίνακα τους ισχύοντες σήμερα συντελεστές ΦΠΑ στα κράτη μέλη.

 

Συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ :

 

 

Κράτος μέλος Κωδικός χώρας Κανονικός συντελεστής
Αυστρία AT 20
Βέλγιο BE 21
Βουλγαρία BG 20
Κύπρος CY 19
Τσεχία CZ 21
Γερμανία DE 19
Δανία DK 25
Εσθονία EE 20
Ελλάδα EL 24
Ισπανία ES 21
Φινλανδία FI 24
Γαλλία FR 20
Κροατία HR 25
Ουγγαρία HU 27
Ιρλανδία IE 23
Ιταλία IT 22
Λιθουανία LT 21
Λουξεμβούργο LU 17
Λετονία LV 21
Μάλτα MT 18
Κάτω Χώρες NL 21
Πολωνία PL 23
Πορτογαλία PT 23
Ρουμανία RO 19
Σουηδία SE 25
Σλοβακία SI 20
Σλοβενία SK 22