Επιβεβαιώνω ότι κατανοώ και αποδέχομαι τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή και τις αντενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται σε κάθε σελίδα προϊόντος.